ทีมงานคนทำครัว

ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้างครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า รับสร้างโรงงาน รับสร้างอาคาร รับสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ต่อเติมห้องครัว รับเหมาก่อสร้างครบวงจร ในราคาที่เป็นมิตร โดยให้บริการด้านการก่อสร้างบ้านพักอาศัย, ต่อเติมบ้านพักอาศัย, ก่อสร้างโรงงาน, ก่อสร้างรีสอร์ท, ก่อสร้างคอนโดมิเนียม ฯลฯ


บทความน่ารู้

2016-12-19 10:48:10
แชร์ให้เพื่อนได้รับรู้ :


การปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (TEMPORARY BUILDINGS)


การปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (TEMPORARY BUILDINGS)

 

การปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (TEMPORARY BUILDINGS)

 

สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (Temporary Buildings) คือ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นมาเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้งานในพื้นที่ก่อสร้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างมาเพื่อใช้งานเพียงชั่วคราวแต่ก็ต้องมีความแข็งแรงพอเพื่อใช้ อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง สำหรับการปลูกสร้างนั้นก็ต้องประสานเจ้าของพื้นที่ว่าจะให้ปลูกบริเวณใด และจะก่อให้เกิดการกีดขวางในการทำงานหรือความไม่สะดวกในด้านต่างๆหรือเปล่า เช่น การติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น สิ่งปลูกสร้างที่ควรต้องมีในสถานที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย

1. สำนักงานสนาม (Site Office) ควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโครงการและจำนวนของผู้ปฏิบัติงาน เช่นถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาจจะมีห้องประชุม ธุรการ รับแขก พักผ่อน ห้องน้ำ ห้องส้วม แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กและมีผู้ปฏิบัติงานไม่มาก อาจใช้พื้นที่เพียง 15 ตร.ม. ก็เพียงพอต่อการทำงาน ที่สำคัญควรแยกสัดส่วนให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมในการทำงาน สำหรับตำแหน่งที่จะก่อสร้างควรอยู่ในที่มองเห็นสถานที่ก่อสร้างได้ทั่วถึง ไม่กีดขวางการจราจรหรือการก่อสร้างในโครงการ เข้าออกได้สะดวก สำหรับในปัจจุบัน สถานที่ก่อสร้างขนาดกลางขึ้นไปจะนิยมใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน (Office Container) เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน (สามารถติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้คามความต้องการ) และการขนย้าย

2. บ้านพักคนงาน การก่อสร้างบ้านพักคนงานนั้น ในบางครั้งเราก็จะพบว่ามีการสร้างบ้านพักคนงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แต่บางครั้งก็จะก่อสร้างบ้านพักอยู่บริเวณใกล้เคียงแทน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิ้นที่นั้นๆว่าเพียงพอต่อการก่อสร้างหรือไม่ และการตกลงกันกับเจ้าของพื้นที่ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ก็จะต้องดำเนินการเช่าพื้นที่ใกล้เคียงทดแทน บ้านพักคนงานที่ดีควรมีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยและความสะอาด มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้งานอย่างทั่วถึง

3. โรงเก็บวัสดุ ควรแยกตัวอาคารออกมาจากส่วนอื่นๆ เนื่องจากอาจจะมีวัตถุเคมีอันตรายหรือสารไวไฟ ตัวควรมิดชิดกันแดดกันฝนได้ดี แต่จะต้องระบายอากาศได้ดีด้วยเช่นกัน สามารถขนย้านวัสดุไปยังหน้างานได้สะดวกรวดเร็ว แยกประเภทวัสดุที่จัดเก็บให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายและการตรวจสอบและการตรวจนับจำนวน

4. แนวถนน แนวรั้ว ประตูไซต์งานชั่วคราว ควรจะต้องจัดทำ และกำหนดเส้นทางให้ชัดเจน

5. ห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องเลือกบริเวณที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งกลิ่นและไม่ก่อให้ปัญหากับบริเวณข้างเคียง ต้องมีความมิดชิด และต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ จัดหากระดาษชำระและน้ำสะอาดอย่างคามความเหมาะสม

6. สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เช่น เพิงพักผ่อน (ไว้นอนหลังทานข้าวตอนเที่ยง อิๆ) ร้านขายอาหาร และร้านขายของชำ ฯลฯ ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับวิศวกรโครงการ และการอนุญาตจากหน่วยงาน


ข้อมูลจาก civilclub.net

Post By: ทีมงานคนทำครัว;


Tag : ต่อเติมตึกแถว, ต่อเติมสำนักงาน, บริษัทผู้รับเหมา, บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง, บริษัทผู้รับเหมาต่อเติมบ้าน